Wil je je kind inschrijven op school? Contacteer ons op 089/56 53 44 of 0474/62 00 83 om rekening te kunnen houden met de coronamaatregelen.


Dit zijn de periodes voor schooljaar 2021-2022
waarop nieuwe leerlingen kunnen ingeschreven worden volgens voorrangsregels:
22 maart 2021 tm 2 april 2021:
voorrang inschrijving voor broers/zusjes van kinderen op school en kinderen personeel
vanaf 19 april 2021:
iedereen kan inschrijven

____________________________________________________________________________________________________________________

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. De inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan behoudens :

 • het niet langer akkoord gaan met het pedagogisch project of het schoolreglement
 • wanneer de ouder(s) beslis(t)(sen) om het kind van school te veranderen
 • tuchtmaatregelen (uitsluiting van de school)
 • Bij elke wijziging van het schoolreglement wordt jullie terug om een schriftelijk akkoord gevraagd. Indien jullie niet akkoord zijn met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Wij gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien wij op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen wij het kind niet inschrijven. Wij kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord zijn.

2. AANMELDING EN INSCHRIJVING

De inschrijvingen gebeuren door het secretariaat (liefst na afspraak).
De ouders brengen een identiteitsbewijs van het kind mee (kids-ID, SIS-kaart, ISI-pluskaart, of ander geldig document).

Het kind kan reeds voor de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden ingeschreven worden, maar wordt pas op de instapdatum volgend na het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden ingeschreven in het stamboekregister van de school en kan dan pas aanwezig zijn. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen 2j6mnd  en drie jaar dus niet op school aanwezig zijn.

SCHOOLJAAR 2020-2021 :  INSTAPDATA voor deze kleuters van 2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar  (geboortejaar 2018):

 • dinsdag 1 september 2020: uiterste geboortedatum 1 maart 2018
 • maandag 9 november 2020 (na herfstvakantie) : voor kleuters geboren ten laatste tussen 2/03/18- tm 09/05/2018
 • maandag 4 januari 2021 (na kerstvakantie): voor kleuters geboren ten laatste tussen 10/05/18 – tm 4/07/2018
 • maandag 1 februari 2021: voor kleuters geboren ten laatste tussen 5/07/18 – tm 1/08/18
 • maandag 22 februari 2021 (na krokusvakantie): voor kleuters ten laatste geboren tussen 2/08/17 – tm 22/08/2018
 • maandag 19 april 2021 (na paasvakantie): voor kleuters ten laatste geboren tussen 23/08/18 – tm 19/10/2018
 • maandag 17 mei 2021 (na hemelvaartsdag): voor kleuters ten laatste geboren tussen 20/10/18- tm 17/11/2018
 • (woensdag 1 september 2021: geboren 18/11/2018 tot en met 31 december 2018 / schooljaar 2021-2022)

Kinderen ouder dan 3 jaar: de ingeschreven kleuter mag direct starten, bovenvermelde instapdata gelden niet voor hen. Er zijn voldoende vrije plaatsen voor het schooljaar 2020-2021.
Leerlingen die aangemeld worden voor het lager onderwijs starten ook direct op de datum van inschrijving. Er zijn ook voldoende vrije plaatsen voor het schooljaar 2020-2021.

SCHOOLJAAR 2021-2022: INSCHRIJVEN volgens inschrijvingsafspraken van alle basisscholen in Dilsen-Stokkem:

1. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.

2. Voor kinderen die voor het eerst naar school gaan – geboortejaar 2019 of die willen inschrijven in een nieuwe school geldt een voorrangsperiode, deze is als volgt opgesplitst:

Vanaf 22 maart tot en met 2 april 2021: enkel inschrijvingen voor broers en zussen van reeds schoolgaande leerlingen EN kinderen van het personeel van de school.
Vanaf 19 april: iedereen kan inschrijven. Onze school heeft voldoende plaatsen.

Tijdens de paasvakantie (van 5 april tm. 16 april 2020) worden er geen kleuters en / of leerlingen ingeschreven

3. WEIGERING

Het decreet basisonderwijs verplicht elke basisschool de maximumcapaciteit van de school te bepalen. Dit decreet inschrijvingsrecht geldt voor de inschrijvingen vanaf schooljaar 2015-2016.

Onze school heeft de maximumcapaciteit (aantal zitjes) bepaald op 212 leerlingen in het lager en 120 kleuters. Eens die maximumcapaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd.

Ouders kunnen hun kind voor het schooljaar 2021-2022 zonder probleem inschrijven. Wij dienen u hiervan op regelmatige tijdstippen op de hoogte te houden.

De situatie van het aantal zitjes voor het schooljaar 2021-2022 op 21/03/2021:  voldoende vrije plaatsen

lager onderwijs: geen probleem om in te schrijven
kleuteronderwijs: geen probleem om in te schrijven

4. TOELATINGSVOORWAARDEN EERSTE LEERJAAR

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke voorwaarden voldoet (o.a. voldoende halve dagen aanwezig zijn geweest in het kleuteronderwijs).

5. SCHOOLVERANDERING

Wat is een schoolverandering? Elke inschrijving van een leerling , die op een eerder tijdstip al in een andere school was ingeschreven – ongeacht of deze leerling al effectief schoolloopt in de andere school – is een schoolverandering.

Uw meldt zich aan op onze school voor de inschrijving van uw kind.
De inschrijving op onze school is rechtsgeldig op het moment dat u zich als ouder akkoord heeft verklaard met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school, dat ter ondertekening aan u wordt voorgelegd (zie 1. ALGEMEEN ). Wij verwachten uw kind dan op onze school volgens de afgesproken datum dat het naar school zal komen.

De schoolverandering wordt automatisch uitgewisseld tussen de scholen (d.w.z. de oude school wordt elektronisch op de hoogte gebracht van de nieuwe inschrijving in onze school, en zal uw kind uitschrijven).