Fijn dat je interesse hebt in onze school. Wil je je kind graag inschrijven? Maak best een afspraak op 089/56 53 44 of 0474/62 00 83.

Indien gewenst, organiseren we mits afspraak ook een ontmoetingsmoment.
Voor wie? Voor ouders en hun kind(eren) die de school nog niet kennen en interesse hebben om in te schrijven.

Inschrijvingen 2022-2023 geboortejaar 2020: er zijn voldoende plaatsen in onze school. U maakt best een afspraak.

Inschrijvingen 2023-2024 geboortejaar 2021: er zijn voldoende plaatsen in onze school. U maakt best een afspraak.

________________________________________________________________________________________________________________________

1. ALGEMEEN

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. De inschrijving geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan behoudens :

 • het niet langer akkoord gaan met het pedagogisch project of het schoolreglement
 • wanneer de ouder(s) beslis(t)(sen) om het kind van school te veranderen
 • tuchtmaatregelen (uitsluiting van de school)
 • Bij elke wijziging van het schoolreglement wordt jullie terug om een schriftelijk akkoord gevraagd. Indien jullie niet akkoord zijn met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Wij gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien wij op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen wij het kind niet inschrijven. Wij kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord zijn.

2. AANMELDING EN INSCHRIJVING

De inschrijvingen gebeuren door het secretariaat (liefst na afspraak).
De ouders brengen een identiteitsbewijs van het kind mee (kids-ID, SIS-kaart, ISI-pluskaart, of ander geldig document).

Het kind kan reeds voor de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden ingeschreven worden, maar wordt pas op de instapdatum volgend na het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden ingeschreven in het stamboekregister van de school en kan dan pas aanwezig zijn. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen 2j 6mnd  en drie jaar dus niet op school aanwezig zijn.

SCHOOLJAAR 2022-2023 :  INSTAPDATA voor de kleuters van 2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar  (geboortejaar 2020):

 • maandag 17 april 2023 (na paasvakantie): voor kleuters ten laatste geboren tussen 28/08/2020  tm 17/10/2020
 • maandag 22 mei 2023 (na hemelvaartsdag): voor kleuters ten laatste geboren tussen 18/10/2020 tm 22/11/2020
 • vrijdag 1 september 2023: geboren 23/11/2020 tot en met 1 maart 2021 december (schooljaar 2023-2024)

Kinderen ouder dan 3 jaar: de ingeschreven kleuter mag direct starten, bovenvermelde instapdata gelden niet voor hen.
Leerlingen die aangemeld worden voor het lager onderwijs starten ook direct op de datum van inschrijving.

SCHOOLJAAR 2023-2024: je kind wordt ingeschreven tijdens de gemaakte afspraak en stapt in volgens onderstaande instapdata (voor kleuters van 2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar (geboortejaar 2021)

 • vrijdag 1 september 2023: uiterste geboortedatum 1 maart 2021
 • maandag 6 november 2023 (na herfstvakantie) : voor kleuters geboren ten laatste tussen 2/03/2021  tm 6/05/2021
 • maandag 8 januari 2024 (na kerstvakantie): voor kleuters geboren ten laatste tussen 7/05/2021  tm 8/07/2021
 • donderdag 1 februari 2024: voor kleuters geboren ten laatste tussen 9/07/2021  tm 1/08/2021
 • maandag 19 februari 2024 (na krokusvakantie): voor kleuters ten laatste geboren tussen 2/08/2021  tm 19/08/2021
 • maandag 15 april 2024 (na paasvakantie): voor kleuters ten laatste geboren tussen 20/08/2021  tm 15/10/2021
 • maandag 13 mei 2024 (na hemelvaartsdag): voor kleuters ten laatste geboren tussen 16/10/2021 tm 22/11/2021
 • maandag 2 september 2024: geboren 23/11/2020 tot en met 31 december 2020  (schooljaar 2023-2024)

Kinderen ouder dan 3 jaar: de ingeschreven kleuter mag direct starten, bovenvermelde instapdata gelden niet voor hen.
Leerlingen die aangemeld worden voor het lager onderwijs starten ook direct op de datum van inschrijving..

Tijdens de schoolvakanties worden er geen leerlingen ingeschreven met uitzondering van de 1 ste en laatste week van de zomervakantie (op afspraak)

3. TOELATINGSVOORWAARDEN EERSTE LEERJAAR

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke voorwaarden voldoet (o.a. voldoende halve dagen aanwezig zijn geweest in het kleuteronderwijs).

4. SCHOOLVERANDERING

Wat is een schoolverandering? Elke inschrijving van een leerling , die op een eerder tijdstip al in een andere school was ingeschreven – ongeacht of deze leerling al effectief schoolloopt in de andere school – is een schoolverandering.

Uw meldt zich aan op onze school voor de inschrijving van uw kind.
De inschrijving op onze school is rechtsgeldig op het moment dat u zich als ouder akkoord heeft verklaard met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school, dat ter ondertekening aan u wordt voorgelegd (zie 1. ALGEMEEN). Wij verwachten uw kind dan op onze school volgens de afgesproken datum dat het naar school zal komen.

De schoolverandering wordt automatisch uitgewisseld tussen de scholen (d.w.z. de oude school wordt elektronisch op de hoogte gebracht van de nieuwe inschrijving in onze school, en zal uw kind uitschrijven).