Schrijf je in!

Inschrijvingen schooljaren 2018-2019 en 2019-2020.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019:

Kleutertjes van 2 jaar en zes maanden tot 3 jaar kunnen nog instappen op volgende instapdata 23 april 2019 en 3 juni 2019. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn.
Kinderen ouder dan 3 jaar: de kleuter kan direct instappen, de instapdata gelden niet voor deze kleuters/ er zijn voldoende vrije plaatsen voor het schooljaar 2018-2019.
Leerlingen die aangemeld worden voor het lager onderwijs starten ook direct op de datum van inschrijving.

Voor het schooljaar 2019-2020 gelden de volgende inschrijvingsafspraken in alle basisscholen in Dilsen-Stokkem:

1. Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn, verandert er niets.

2. Voor kinderen die voor het eerst naar school gaan – geboortejaar 2017 of die willen inschrijven in een nieuwe school geldt een voorrangsperiode:

Vanaf 25 maart tot en met 5 april 2019: enkel inschrijvingen voor broers en zussen van de reeds ingeschreven leerlingen EN kinderen van het personeel van de school.
Vanaf 23 april tot en met 10 mei 2019: inschrijvingen volgens indicator en niet indicator leerlingen : inschrijving wordt beperkt.
De inschrijvingen worden opgedeeld volgens indicator en niet-indicator leerlingen. Er wordt bij deze opdeling rekening gehouden met volgende elementen:

  • het kind krijgt wel of niet een studietoelage
  • mama heeft wel of niet een diploma secundair onderwijs
  • Als een van deze 2 elementen betrekking heeft op het kind, dan noemt men dit kind een indicator leerling.

Vanaf 13 mei 2019: iedereen kan inschrijven zolang er plaats is in de school naar uw keuze.

Tijdens de paasvakantie (van 8 april tm. 22 april 2019) worden er geen kleuters en / of leerlingen ingeschreven.